จังหวัดลำพูน ( Lamphun)      จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานที่สุดในแผ่นดินล้านนา พบหลักฐานการตั้งชุมชนมาแล้วประมาณ 2000-3000 ปี กลุ่มชนที่นี่คือเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยใน ดินแดนแถบนี้ก่อนที่จะรับวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่แผ่ขยายเข้ามา และผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม แล้วจึงเติบโตเป็นนครรัฐในพุทธศตวรรษ
ที่ 13-19 อาณาจักรหริภุญ...
[อ้างอิงที่มา:www.lamphun.go.th]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

ดินแดนแห่งนักบุญ อำเภอลี้      อำเภอลี้ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ โดยได้ก่อตั้งเมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
ก่อนปี พ.ศ. 1800 มีพระนางจามะรี เป็นราชธิดาของเจ้าเมืองหลวงพระบาง เป็นหัวหน้าในการอพยพผู้คนหลบหนีลี้ภัยข้าศึกและโรคระบาดจากเมืองหลวงพระบางลงมายังทางทิศใต้สู่แคว้นล้านนา ได้สร้างเมือง ณ บริเวณวัดพระธาตุดวงเดียว...
[อ้างอิงที่มา:www.paiduaykan.com]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง      อุทยานแห่งชาติแม่ปิง  เดิมชื่อว่า อุทยานแห่งชาติ
แม่หาดแม่ก้อ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,003 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก แต่ที่ทำการอุทยานฯ นั้นอยู่ที่ อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน ...
[อ้างอิงที่มา:travel.mthai.com]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

น้ำตกก้อหลวง      น้ำตกก้อหลวง ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ไปประมาณ 20 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ
มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้นและเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูนประกอบกับมีน้ำไหลตลอดปีจึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย
มีความสวยงามตามธรรมชาติ น้ำก็เป็นสีเขียวมรกต...
[อ้างอิงที่มา:www.guidelanna.com]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

ทุ่งกิ๊ก      ทุ่งกิ๊ก  เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าเต็งรังและป่าเบญจพรร จึงเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ป่า เช่น เก้ง กระต่ายป่า ฯลฯ ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ดอกไม้ป่าหลายชนิดจะพากันบานเต็มทุ่งกิ๊ก สวยงามน่าชม...
[อ้างอิงที่มา:www.oknation.net]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย      พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยผู้ริเริ่มให้มีการออกแบบและสร้างคือหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์
อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัปให้ลูกหลานคนไทยได้กราบไหว้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย..
[อ้างอิงที่มา:www.tourlamphun.com]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

วัดพระพุทธบาทผาหนาม      วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 6 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอนี้ เพราะในวันที่ 13 -17 เดือนเมษายน ของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำ เป็นประจำ โดยจะมีประชาชน
ทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาทำบุญเป็นจำนวนมาก ลักษณะพระบาทเป็นรอยค่อนข้างชัดเจนเหยียบประทับไว้บนแผ่นหินบนดอยผาหนาม...
[อ้างอิงที่มา:www.go2days.net]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

วัดบ้านปาง      วัดบ้านปาง เป็นวัดซึ่งครูบาศรีวิชัยบวชเรียน
เป็นวัดแรก ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านปาง หมู่ที่ 1
ตำบลศรีวิชัย ห่างจากตัวอำเภอลี้ 38 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายลี้-บ้านโฮ่ง-เชียงใหม่ กิโลเมตรที่ 89 ภายในบริเวณวัดนอกจากจะร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีโบสถ์วิหารสวยงาม และยังมีพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัยซึ่งเก็บของใช้ส่วนตัวของท่านไว้อย่างครบถ้วน นับแต่ สบง จีวร หมอน และเครื่องใช้อื่นๆ เช่น กระโถน แจกัน เป็นต้น...
[อ้างอิงที่มา:www.watbanpang.com]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

วัดพระบาทห้วยต้ม      วัดพระบาทห้วยต้ม  เป็นวัดที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านพระบาทห้วยต้ม ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐ์สถานสรีระของหลวงปู่ครูบาวงศ์ ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่มากมาย เช่น วิหารพระพุทธบาท เจดีย์ขาวทรงเหลี่ยม เจดีย์ทอง
หอเก็บพระไตรปิฏก เป็นต้น...
[อ้างอิงที่มา:www.thairoyalprojecttour.com]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]เลื่อนขึ้น