ห้องพัก (แอร์) ราคาห้อง 350 บาท / คืน


บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่จอดรถ
- อาหารเช้า
- ฟรี wifi,TV
- ห้องน้ำในตัว         

บรรยากาศบริเวณห้องพัก    

บรรยากาศภายในห้องพัก
เลื่อนขึ้น